Bookmark and Share     Sitemap    
 

Shalegas, How and Why

Skiftegas, Hvordan og Hvorfor:

Fraccing 3-D cutaway illustration

Varighed: 2 hr - 1 day

Der er mange holdninger til om der skal bores efter skifergas i Danmark. De fleste bygger på et manglende sagligt grundlag, oftest baseret på misforståede eller fordrejede facts, leveret fra pressen eller fra personer med særinteresser. For at få et overblik over hvad det vil indebære at bore efter skifergas, kræver det blandt andet en lettere indsigt i den tekniske del af operationen og de bagved liggende økonomiske og ressoursemæssige facts.

Få saglig og uvildig forklaring omkring hvad det vil sige og indebærer at bore efter - og producere skifergas i Danmark. Hvorfor vil man bore efter skifergas og hvilke udfordringer og fordele er der er forbundet med det. Hvordan foregår foregår for eksempel hydraulic fracking?.

Deltagere

Kurset henvender sig til alle der har interesse for skifergas, boreteknisk, økonomisk eller bare en nysgerrighed omkring hvad der eventuelt skal ske, hvis der bores efter skifergas i Danmark. Typiske deltager er offentlige organisationer, banker og investeringsforeninger, service firmaer og leverandører til branchen, der vil vide hvad det indebære og medføre at bore efter skifergas.

Udbytte

Kurset giver dig en forståelse for hvordan skifergas bliver dannet og hvor den findes.  Hvor store skifergas ressourcerne er og hvordan det vil påvirke samfundet, både økonomisk og miljømæssigt. Endvidere forklares planlægning og udførelse af boreoperationen samt boreudstyrets funktion. Ofte diskuteres spørgsmål, som hydraulisk fracking, forurening, isolering af grundvand, andre miljø spørgsmål diskuteres også.

Kursets indhold

  • Hvor og hvordan dannes skifergas?
  • Myter og facts omkring skifergas boring.
  • Skifergas ressourcer og forbrug i verden og i Danmark.
  • Planlægning af boreoperationen.
  • Boreoperationen og boreudstyret.
  • Brøndevaluering.
  • Skifergas produktion.
  • Udfordringer ved skifergas.
  • Hvad er hydraulic fracing.
Course Pre-Qualification: None necessary.
 
Location: At clients location or Drillconsult headquarter in Copenhagen or Esbjerg.

Åben kursus beskrivelse som PDF fil og læs mere om Skifergas, Hvordan og Hvorfor

Open course matrix to compare courses

Drillconsult | VAT number: 913 005 309 | Bueager 29, 2950 Vedbaek - Denmark | Phone: + 45 - 31 11 11 01 | info@drillconsult.dk